สรุปผลการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม Jogya International Conference ในหัวข้อ “The Role of Youth Leadership in Managing Global Issues”

สรุปผล – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  และผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมฟังการสรุปผลการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุม Jogya International Conference ในหัวข้อ “The Role of Youth Leadership in Managing Global Issues” ณ มหาวิทยาลัยกาดยาห์มาดา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี