ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ธุรกิจอาหาร Treecatering

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ธุรกิจอาหาร  Treecatering ข้อมูลโดย คุณหนึ่งหทัย  วงศ์เกษตร

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี