ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน เจดับบลิว กรุ๊ป บ้านจัดสรรและคอนโด

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน เจดับบลิว กรุ๊ป บ้านจัดสรรและคอนโด ข้อมูลโดย คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหารบริษัทในเครือเจดับบลิว กรุ๊ป

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี