มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลโดย นายวิชัย  ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือกันผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และการวิจัยร่วมกัน  โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก  เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  เป็นประธานในโครงการ  ณ ห้องประชุมสะบันงาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี