ต้อนรับอาจารย์จาก Universitas Dian Nuswantoro ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Universitas Dian Nuswantoro ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง ๑ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี