โครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง” อัลบั้ม 1

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักศึกษาจิตอาสาแนะแนวการศึกษา “พี่แนะแนวน้อง” และนายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลโยราชมงคลธัญบุรี วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี” พร้อมให้ความรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำจิตอาสาให้กับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี