ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการความร่วมมือ

ดร.วิชัย  พยัคฆโส  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี