ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน เลี้ยงแพะ

ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน เลี้ยงแพะ ผู้ให้ข้อมูล อาจารย์ชาติชาย  โยเหลา  วันที่ถ่ายทำ 30 พฤษภาคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี