ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วงนวัตกรรมสร้างชุมชน

 

ตอน: การทำไส้กรอก บริการวิชาการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ให้ข้อมูล: ผศ. ประดิษฐ์ คำหนองไผ่

ถ่ายทำวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

icon56-1806-1