บรรยากาศการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ ภาพยนตร์สั้น และการเขียนโปรแกรม Mobile Application

รศ. ดร. ณฐา ศุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร) ธัญบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ การตัดสินคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบเว็บไซต์ การประกวดภาพยนตร์สั้น และการประกวดการเขียนโปรแกรม Mobile Application เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม Workshop กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี