สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ AEC กับนโยบายทุนมนุษย์ในประเทศไทย และช่วงบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ สถานการณ์โลก : ผลกระทบต่อประเทศไทย ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี