ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยี่ยมชมห้องสมุด

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างสองประเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยื่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี