ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน จุดเปลี่ยนวิศวกรสู่ด็อกเตอร์ทางบริหารกิจ

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.ธนาวัตรเดช  ธีระพัฒน์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทธญาวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ศิษย์เก่าปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี วันที่ออกอากาศ 21 มิถุนายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี