นักศึกษาฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าศึกษาดูงาน และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการเรียนภาษาไทย และทดลองบันทึกเสียงที่ทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี 107.75MHz

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี