โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ โรงแรมเกาะช้าง รีโซเทล รีสอร์ท
วันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2557