ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน การพัฒนานวัตกรรมแบบเรียบง่าย

ให้สัมภาษณ์โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกอากาศวันที่ 7 มิถุนายน 2557
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี