ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2552