ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน การนวดเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน การนวดเพื่อสุขภาพ
– อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
– คุณศักดา ใจเกื้อ  สาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
– น.ส ธีรารัตน์ ภุมรินทร์  นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
– คุณกรองทอง อัญชลิสังกาศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี