ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ผลิตภัณฑ์ตำรับครีมลดเซลลูไลท์

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอนที่ 3  ผลิตภัณฑ์ตำรับครีมลดเซลลูไลท์ ทำจากสารสกัดเหง้าขิง ผลพริก และผงมะแขว่น
ดร.ไฉน น้อยแสง
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย
โทร. 0813427484
email: c.noysang@yahoo.com
น.ส.ทิพวรรณ ลองหารแก้ว 
น.ส.ศิรินาถ คร้ามวอน
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี