ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ตอน ขนมไทยเก้าพี่น้อง

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ถ่ายทำเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ช่วง Innovative Talk
ตอน ขนมไทยเก้าพี่น้อง โดย คุณกรกมล ลีลาธีรภัทร กรรมการผู้จัดการบริษัทขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด ตลาด อตก.
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี