ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน ปูนซีเมนต์จากธรรมชาติ

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY
ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ
ตอน ปูนซีเมนต์จากธรรมชาติ 
ผศ.สรชา  ไววรกิจ 
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร.0815821886
email: jinukun@yahoo.com
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี