ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน การทำขนมอบ (ชุมชน ทรัพย์กานดา)

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY 
ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน
ตอน การทำขนมอบ (ชุมชน ทรัพย์กานดา)
คุณสายชล  ส่งเสริม
คุณวรางคณา  เพชรไพรินทร์
084-9207550  (ชุมชน ทรัพย์กานดา)
ผศ.เกษรา  มานันตพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี