บรรยากาศภายใน มทร.ธัญบุรี วันที่ 17 เมษายน 2557

  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบรรยากาศภายใน มทร.ธัญบุรี วันที่ 17 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี