นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ตอน การผนึกภาพบนวัสดุ

 
ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
นวัตกรรมสร้างชุมชน โครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ
ตอน การผนึกภาพบนวัสดุ
โดย ดร.สุภา  จุฬคุปต์ นักศึกษา นางสาวเครือวัลย์ ใจหาญและนางสาวศิริรัตน์ โชติรมณ์