คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย” พิธีทำบุญ สรงน้ำพระพุทธรูป และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 9เมษายน 2557 ณ อาคารสำนักงานคณบดี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี