ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ตอน แนวทางการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

 

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk ถ่ายทำเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ตอน  : แนวทางการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี