งานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา รดน้ำขอพรจากอดีตอธิการบดี และอดีตผู้บริหารในงานราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี