รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ได้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศฟิลิปปินส์ 1 ภาคการศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี