มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ การประปานครหลวง

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการประปานครหลวง  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงบุคลากร  ณ  ห้องประชุมปิยราษฎร์  อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี