ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง Innovative Talk

ผศ. ดร. ศิวกร อ่างทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ออกอากาศ วันที่ 5 เมษายน 2557

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี