ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ INNOVATIVE VARIETY เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557

ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการบันทึกเทปรายการ  INNOVATIVE VARIETY    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี