ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป INNOVATIVE VARIETY เทปที่ 4 ช่วงตอบโจทย์ นวัตกรรม : ความเป็นมาของเฒ่าแก่น้อย “ซอยโตะ ฟอง เต้าหู้สด และแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป  INNOVATIVE VARIETY เทปที่ 4 ช่วงตอบโจทย์ นวัตกรรม : ความเป็นมาของเฒ่าแก่น้อย “ซอยโตะ ฟอง เต้าหู้สด ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2557 และเทปที่ 5 ช่วงตอบโจทย์ นวัตกรรม : แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ออกอากาศวันที่ 29 มีนาคม 2557

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี