ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 29 มีนาคม 2557 ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

 

นวัตกรรมสร้างชุมชนโครงการ 84 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ  ตอน แพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพชุมชน
ณ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก

ออกอากาศวันที่ 29 มีนาคม 2557 ช่วงที่ 4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
http://www.84chumchons.rmutt.ac.th/?p=934

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี