ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป ช่วง ตอบโจทย์นวัตกรรม ออกอากาศวันที่ 15 มีนาคม 2557

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป ช่วง ตอบโจทย์นวัตกรรม ออกอากาศวันที่ 15 มีนาคม 2557 เกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
โดย ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี