ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ภาคกลางตอนบน

 

เครือข่ายอุดมศึกษา – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี