นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 23 “กระฉูด By Do Idea 6”

 

ศิลปะนิพนธ์  – นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 23 ของนักศึกษาสาขาออกแบบภายใน  สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ concept “กระฉูด By Do Idea 6” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์