ผู้จัดโครงการ BRAND’S GEN ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ BRAND’S GEN ปี 7

ทีมงานผู้จัดโครงการ BRAND’S GEN ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด เข้าพบอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ BRAND’S GEN ปี 7 ซึ่งปีนี้หัวข้อประกวด ภายใต้ Concept “ต้นแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต” นักศึกษาท่านใดสนใจติดตามรายละเอียดหรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.brandsworld.co.th/

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี