ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

  

กิจกรรมเมื่อวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2554  อบรมการนวดไทย 150 ชั่วโมง ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  • หลักสูตรการนวดไทย 20 คน โดยมีระยะเวลาในการอบรมและฝึกทักษะ 20 วัน
  • หลักสูตรการอบสมุนไพรและประคบสมุนไพร 20 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรม 1 วัน
  • หลักสูตรการดูแลมารดาหลังคลอด 20 คน ใช้เวลาในการฝึก 2 วัน

ภาพถ่ายโดย : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี