ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยงบประมาณแผ่นดินปี 2554

  

โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยงบประมาณแผ่นดินปี 2554  โดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 13 กันยายน 2554

ภาพถ่ายโดย : วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี