โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เดินตามพ่อ ส่งต่อน้องชายแดน สร้างฝายชะลอน้ำคืนแหล่งน้ำสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี