นายกวี อุรัสยะนันทน์ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติประเภทนักบริหารด้านการศึกษาดีเด่น แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

นายกวี  อุรัสยะนันทน์ กรรมการบริหาร บ.สรรพสาร จำกัด มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทนักบริหารด้านการศึกษาดีเด่น แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี