ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องสโลป อาคารศูนย์เครื่องมือ สถาบันวิจัยเคมี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี