ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ iETC นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด และ นายราวารินทร์ โค่นบ่อรัง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการแข่งขันรอบสุดท้าย จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี (ประเทศไทย) และ HIU ประเทศญี่ปุ่น โดยแข่งขันผ่านระบบถ่ายทอดสดภาพแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมีอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ เป็นที่ปรึกษาหลักให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และ อาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว