สาขาวิชาชีววิทยา จัดงานทำบุญสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี 2557

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้อง Sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี