คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี