โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยาการงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557  วันที่ 18 มกราคม 2557  ณ โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี