บริเวณถนนสายวัฒนธรรม “พหุลักษณ์ในสันติภาพวัฒนธรรไทย”

ภาพบรรยาการงานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557  วันที่ 18 มกราคม 2557  ณ ลานบัวเหล็ก บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ ในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม “พหุลักษณ์ในสันติภาพวัฒนธรรไทย”

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี