ภาพบรรยากาศ เลี้ยงปีใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 24 ธันวาคม 2556

 
รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี  และ ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมงานและมอบรางวัล ให้แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานปีใหม่ สุขใจ สุขสันต์ รวมใจพัฒนาคณะวิทย์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี