ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เสนอแนวนโยบาย

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ทั้ง 2 ทีม ขึ้นเวทีแนะนำลูกทีมและเสนอแนวนโยบายในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 8 มกราคม 2557 นี้

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี