ภาพบรรยากาศการสอบวัดระดับเพื่อสมัครเรียน AUA ครั้งที่ 1/2556

ภาพบรรยากาศการสอบวัดระดับเพื่อสมัครเรียน AUA ครั้งที่ 1/2556  วันพุธที่ 27  พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5
อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำอัลบั้มภาพโดย :งานอบรมและบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ